Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja te prijedlozi za poboljšanje stanja

Autorica: Anka Batič, akademska restauratorica
Mentori istraživačkog rada: Mr. art. Tamara Trček Pečak, izvanredna profesorica; dr. sc. Vincenc Butala, redoviti profesor

Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija

Anka BaticSažetak 
Autorica je istražila negativni utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnoga puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Ajdovščini. Mjerenjem temperature i relativne vlažnosti zraka u blizini slika tokom dužeg vremenskog razdoblja, te analizom prikupljenih podataka, precizno procjenjuje utjecaj parametara okoliša na umjetnine. Također iznosi mišljenje i primjedbe o uvjetima njihovog skladištenja te opsegu i uzrocima oštećenja. Istraživanje je pokazalo da najveći utjecaj na temperaturu i relativnu vlažnosti imaju sunčevo zračenje i prisutnost velikog broja ljudi u crkvi. Na temelju opažanja, a s naglaskom na dva čimbenika koji najviše utječu na vrijednosti temperature i vlage u blizini umjetnina, autorica predlaže primjerene i praktične mjere za smanjenje štetnih utjecaja mikroklime na slike Križnoga puta. Cilj ovog diplomskog rada i prezentacije je ukazati na opasnost koju dugotrajna izloženost neprimjerenim uvjetima temperature i vlažnosti zraka predstavljaju za umjetnička djela, ne samo na slikama u crkvi sv. Ivana Krstitelja, već u svim liturgijskim prostorima.

THE PAPER HAS BEEN SUBMITTED FOR THE STUDENT POSTER EXHIBITION OF THE 2012 IIC VIENNA CONGRESS. CLICK HERE TO READ THE EXTENDED ABSTRACT.

 

Kratka biografija autorice
Anka Batič rođena je 1987. godine u Šempetru kod Gorice u Sloveniji. Pohađala je osnovnu školu Danila Lokarja u Ajdovščini te je 2002. godine nastavila školovanje na Škofijski gimnaziji Vipava. Maturirala je 2006. godine kao najbolja maturantica. Iste je godine upisala Akademiju likovnih umjetnosti, smjer restauriranje umjetnina, gdje je diplomirala 2012. godine s odličnim uspjehom. Trenutno pohađa prvu godinu studija kiparstva u Sežani.

 

THE EFFECT OF TEMPERATURE AND RH ON ANTONIO CEBEJ'S PAINTINGS OF THE STATIONS OF THE CROSS AND A CONDITION IMPROVEMENT PROPOSAL 

Summary
The research in my thesis focuses on negative influences of temperature and relative humidity of air upon Stations of the Cross paintings by Anton Cebej in the church of St. John the Baptiste in Ajdovščina. By measuring the temperature as well as the relative humidity of air surrounding the paintings and by analysing the data of my research, I can relate my observations about the cause, the conditions and the extensiveness, with which these two environmental parameters can affect the Stations of the Cross. Results of the research showed that the most extensive and quick oscillations of these two environmental parameters are triggered by solar radiation upon the paintings and the presence of a large number of people in the church. Based on all the observations with significant stress on these two basic factors that represent the foundation for unsuitable values of temperature and relative humidity of air in the immediate surroundings of the specified works of art, I offered the most suitable and practical ways to reduce the negative microclimatic influences on the Stations of the Cross paintings.