Dubiranje slika s naglaskom na reverzibilnosti i minimalnim intervencijama: Metoda prskanja ljepila

Autorica: Andreja Ravnikar
Mentorica: Mr. art. Lucija Močnik Ramovš, docentica
Komentorica: Mr. art. Barbka Gosar Hirci, docentica

Akademska restauratorica
Akademija za likovnu umjetnost i oblikovanje
Odjel za restauraciju u Ljubljani, Slovenija
*Projekt je realiziran tijekom ak. god. 2011./2012.*

Sažetak 
RAVNIKAR Andreja-mDubliranje slika je zahtjevan konzervatorsko-restauratorski postupak kod kojeg je potrebno uzeti u obzir ključne osobine materijala koje utječu na pravilnu odluku za odabir odgovarajuće metode dubliranja. Dubliranje slika ne smije utjecati na sile između slikanog sloja i originalnog nositelja slike. Nanošenje većih količina ljepila između originalnog i podstavljenog platna utječe također na elastičnost slike, pa je takav postupak, ako je ikako moguće, potrebno izbjegavati. Zato konzervatori-restauratori razvijaju nove, inovativnije metode u skladu sa suvremenim načelima konzerviranja i restauriranja umjetničkih djela. Autorica će predstaviti diplomski rad u kojem se fokusira prvenstveno na karakteristike i oštećenja nositelja slike, povijest i razvoj dubliranja te smjernice za odabir odgovarajuće metode stabilizacije tankog nositelja slike. Na uzorcima će biti predstavljene dvije metode dubliranja – točkasto nanošenje ljepila i prskanje ljepila s različitim tkaninama, kod kojih se poštuju dva temeljna načela – načelo minimalne intervencije i reverzibilnost. 
Detaljnije će biti predstavljeno praktično podstavljanje barokne slike Jezus med učeniki (Isus među učiteljima) iz crkve Svete Trojice u Ljubljani za koju je, na osnovu rezultata istraživanja, mjerenja količine iskorištenog ljepila, težine dodanog materijala i kasnijeg uklanjanja podstavljenog platna, odnosno tkanine, izabrana metoda prskanje ljepila.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

 

Kratka biografija autorice 
Andreja Ravnikar (Ljubljana 1979.) Nakon studija historije umjetnosti 2007. godine upisuje studij restauriranja umjetnina na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje u Ljubljani, gdje 2012. godine diplomira s odličnim uspjehom. Tijekom studija nagrađena je za odlične studijske uspjehe i dobije i nagradu za diplomski rad, koju podjeljuje ALUO u Ljubljani. Uz studij sudjelovala je u različitim nacionalnim restauratorskim projekatima, izvodila radove na polikromirani plastici, štafelajnim slikama, kamenu i zidnim slikama.

 

REVERSIBILITY AND MINIMAL INTERVENTION AS FOCUS OF LINING PAINTINGS:  MIST-LINING METHOD

Summary 
The lining of paintings is a very demanding conservation-restoration process in which several key features of materials have to be considered before deciding on the lining method. The lining must not affect the forces between the picture layer and the original support medium. Introduction of a substantial amount of glue between the original and the lining canvas can affect the elasticity of the painting and is thus better avoided. Conservators-restorers are developing new, innovative solutions in line with the latest conservation and restoration guidelines. The thesis which will be presented focuses on the characteristics, changes and types of injury to the woven support of paintings, the history and development of lining, as well as guidelines for selecting an appropriate stabilization method for the woven support. Thus, on the samples, two of the appropriate methods of the application will be presented: the nap-bonding method and the mist-lining method on various linings considering the two basic principles – minimal intervention and reversibility.
On the baroque painting
Jezus med učeniki (Jesus among Teachers) from the Ljubljana St. Trinity Church detailed execution of the lining procedure will be presented. The choice of mist-lining method based on previous research, quantities of used glue, weight of added material and the ease with which the lining could be removed at a later time.