Konzervatorsko-restauratorski zahvat na skulpturi Raula Goldonija "Konj i konjanik"

Autori: Marta Stanić i Neven Peko
Mentorica: Renata Andjus

Diplomski studij Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike; smjer konzervacija-restauracija metala
I. godina
Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku 

PEKO Neven-STANIC MartaSažetak
Tokom 3. godine preddiplomskog studija, studenti Marina Parić, Andrea Paula Rajić, Marta Stanić i Neven Peko, u sklopu obavljana stručne prakse, sudjelovali su u konzervatorsko-restauratorskom zahvatu na skulpturi Konj i konjanik autora Raula Goldonija. Radi se o dimenzijama najvećem Goldonijevom djelu, namijenjenom interijeru hotela "Libertas" u Dubrovniku. U jednom od granatiranja grada Dubrovnika za vrijeme Domovinskog rata, značajno je oštećen hotel "Libertas", pa tako i Goldonijeva skulptura koja se tamo nalazila. Nakon ovih događaja uslijedile su godine neadekvatnog čuvanja skulpture, te se njeno stanje dodatno pogoršalo. U izlaganju će biti prezentiran proces restauracije skulpture te svi izazovi koji su se pojavili pred studentima uključenima u projekt.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete imena autora, naslov rada i izvor.

 

Kratke biografije autora
Marta Stanić (Dubrovnik, 1990.) završila je Umjetničku školu Luke Sorkočevića, odjel slikarski dizajn. Upisuje studij restauracije i konzervacije na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku sa specijalizacijom na metalu. Završila je preddiplomski studij u akademskoj godini 2011./2012. te upisala diplomski studij na istom Odjelu te je trenutno student 1. godine.
Neven Peko (Rijeka 1991.) nakon završene Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci upisuje Studij restauracije i konzervacije pri Odjelu za Umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku sa specijalizacijom na predmetima od metala. U akademskoj godini 2011./2012. završava preddiplomski studij te stječe naziv sveučilišnog prvostupnika restauracije i konzervacije. Trenutno je student 1. god. diplomskog studija restauracije i konzervacije na istom sveučilištu.