Jatagan bjelosapac - između funkcionalnosti i estetike

Autorica: Tina Tomšič
Mentorica: Valentina Ljubić Tobisch, viša predavačica

Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij konzervacije-restauracije, specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 
III. godina 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
*Projekt je realiziran u sklopu nastave iz kolegija Uvod u konzervaciju-restauraciju metala 1-4*

TOMSIC TinaSažetak
Autorica u radu prezentira zatečeno stanje, te konzervatorsko-restauratorske zahvate na jednom od pet jatagana iz zbirke Povijesne postrojbe Kliški uskoci. Jatagani su služili više kao dekorativno oružje, nego uporabno, što se može zaključiti po njihovoj očuvanosti. Dio problematike samog zahvata se odnosio na mehanička oštećenja nastala korištenjem, te utjecajem vremena, ali većim dijelom na uklanjanje nestručnih popravaka. Odstranjivala se nečistoća i korozijski produkti koji su negativno utjecali na estetski izgled oružja i ugrožavali postojanost materijala. Nestručni popravci su se odnosili na kositreni lem koji je doprinio stabilnosti uporabnog predmeta, ali je promijenio njegov izvorni izgled. Također je i pozlaćena površina (ukrasna, metalna, filigranom ukrašena) bila prekrivena naknadno nanesenim brončanim premazom koji je ubrzao korozivni proces bakra. Nekad sjajna pozlaćena površina ovom naknadnom intervencijom izgubila je svoj izvorni izgled. Originalni tehnički sklop jatagana promijenjen je naknadnim popravcima koji su uklonjeni u restauratorskom zahvatu. Cilj provedenih konzervatorskih i restauratorskih zahvata bio je zaustavljanje procesa propadanja i približavanje izvornom izgledu jatagana.

 

CJELOVITI TEKST IZLAGANJA DOSTUPAN JE OVDJE.

Molimo da kod citiranja ili prenošenja teksta navedete ime autora, naslov rada i izvor.

 

Kratka biografija autorice
Tina Tomšič (Split, 1991.) godine 2010. upisuje studij Konzervacije-restauracije pri UMAS-u. Na drugoj godini opredjeljuje se za dva smjera: konzervacija-restauracija metala te konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva. Tijekom studija sudjeluje u projektima konzervacije-restauracije drvenih polikromiranih skulptura i oružja iz zbirke oružja povijesne postrojbe Kliški uskoci. Sudjeluje u projektu "Tvornica baštine Željezara Sisak" koji uključuje konzervaciju-restauraciju četrdesetak metalnih skulptura nastalih u  između 1971. i 1990. godine.