Mehanička svojstva drva i drvenih spojeva te njihov upliv na tradicionalna konstrukcijska rješenja pri izradi kabinetskog ormarića

cerovecki-et-al-posterAutori: Jan Cerovečki, Marko Ćurković, Sara Drpić-Granić i Ana Klečak
Mentorica: Nađa Lučić, stručna suradnica
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju 
Smjer: konzervacija-restauracija drva 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sažetak
Poster prezentira mehanička svojstva drva i drvenih spojeva te njihov upliv na tradicionalna konstrukcijska rješenja pri izradi kabinetskog ormarića kao krunskog primjera zanatske virtuoznosti i perfekcioniranja skupa tehnologija. Na konkretnom primjeru obrađena je utemeljenost primjene različitih vrsta spojeva u odnosu na mehanička svojstva materijala i fizikalna svojstva spojnih sklopova. Prezentirana tema  je rezultat istraživanja i praktičnog repliciranja relevantnih tradicionalnih tehnika obrade drva.

 

POSTER U PDF FORMATU DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratke biografije autora
Jan Cerovečki rođen je 1986. godine u Zagrebu gdje je i završio Opću gimnaziju 2005. g. Kao šegrt učio je zanat u radionici Romana Lalića na Gornjem gradu. Godine 2009. upisuje Studij restauracije i konzervacije, smjer drvo, na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje je 2012. stekao zvanje prvostupnika konzervacije i restauracije obranivši rad na temu "Bidermajer namještaj i potreban restauratorski zahvat na bidermajer stolu iz privatne zbirke". Trenutno je student prve godine Diplomskog studija.

Marko Ćurković rođen je 1991. godine. Opću gimnaziju završio je 2009. g., iste godine školovanje nastavlja na Studiju konzervacije-restauracije artefakata drva na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Zvanje prvostupnika je stekao 2012. godine obranivši rad na temu "Anatomska i kemijska obilježja drva". Trenutno je student prve godine Diplomskog studija. U sklopu programa Erasmus-a proveo je semester na Kraljevskoj akademiji u Antwerpenu.

Sara Drpić-Granić je rođena 1987. g. u Splitu gdje 2007. g. završava Grafičku školu smjer grafički dizajner. Školovanje nastavlja na Sveučilištu u Dubrovniku 2009. g., upisom Studija konzervacije-restauracije drva na Odjelu za umjetnost i restauraciju. Zvanje prvostupnice je stekla obranom teme: "Mehanička svojstva drva". Trenutno je student prve godine Diplomskog studija.restauracije i konzervacije na Sveučilištu u Dubrovniku, smjer drvo.

Ana Klečak je rođena 1990. godine u Dubrovniku. Godine 2009. upisuje studij na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, specijalizacija konzervacija-restauracija artefakata od drva. Zvanje prvostupnika konzervacije-restauracije je stekla 2012. godine obranivši rad na temu "Secesija – stil 1900. Konzervacija i restauracija secesijskog sata". Trenutno je studentica prve godine diplomskog studija konzervacije-restauracije na Sveučilištu u Dubrovniku, smjer drvo.