Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom pozlaćenom i polikromiranom okviru reljefa Bogorodice Bezgrešnog Začeća

matos-posterAutor: Jerko Matoš
Mentor: Lara Aranza, izvanredna profesorica
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju
Specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sažetak
Poster daje prikaz istraživanja i konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenom pozlaćenom i polikromiranom okviru reljefa Bogorodice Bezgrešnog Začeća iz crkve sv. Petra apostola u Kaštel Novom. Umjetnina datira iz 18. stoljeća i vjerojatno je rad domaćeg majstora. 
Drveni nositelj bio je u dobrom stanju, bez tragova bioloških oštećenja. Oštećenja su se uglavnom nalazila na slikanom sloju. S prednje strane, na okvir je bio nanesen debeli sloj preparacije. Na većem dijelu površine ta se prepracija odvojila od podloge i počela ispadati. Na mjestima oštećenja bili su vidljivi raniji oslici. Okvir je bio u cijelosti preslikan umjetnim zlatom. U sklopu istraživanja koja su prethodila konzervatorsko-restauratorskom zahvatu, umjetnina je snimljena na CT-u (kompjuterizirana tomografija). Analizom mikropresjeka dobivene su informacije o vrsti i sastavu bojanih slojeva. Tankoslojnom kromatografijom određeno je vezivo u preparaciji koja je bila nanesena na okvir u nekom ranijem zahvatu. Uljeni preslik odstranjen je uz pomoć otapala. Nestabilna preparacija je podlijepljena, a oštećenja rekonstruirana. Veća oštećenja pozlate retuširana su zlatom u listićima, a manja zlatom u prahu. Okvir će biti vraćen u crkvu sv. Petra apostola kad se dovrši konzervatorsko-restauratorski zahvat na reljefu Bogorodice.

POSTER U PDF FORMATU DOSTUPAN JE OVDJE.


Kratka biografija autora
Jerko Matoš rođen je 1987. godine u Zagrebu. Završio je Školu likovnih umjetnosti u Splitu, smjer Industrijski dizajn. Godine 2006. upisuje studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Početkom 2012. godine obranio je magistarski stručni rad na temu "Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom pozlaćenom i polikromiranom okviru reljefa Bogorodice Bezgrešnog Začeća iz crkve sv. PetraaApostola iz Kaštel Novog", stekavši zvanje magistra konzervacije-restauracije.