Visoka učilišta koja sudjeluju na 14. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije

Sudionici 2017 01m

Na 14. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije sudjeluje devet visokih učilišta iz sedam zemalja:

  • Department of Conservation-Restoration, Arts Academy, University of Split
  • Department of Art and Restoration, University of Dubrovnik
  • Faculty of Restoration, University of Pardubice
  • Conservation Institute, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
  • Department of Conservation and Restoration of Works of Art, Jan Matejko Academy of Fine Arts, Kraków
  • Department of Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana
  • Department of Conservation and Restoration, Academy of Fine Arts, University of Sarajevo
  • Department of Conservation and restoration, Faculty of Applied Arts in Belgrade, Academy of Applied Arts, University of Arts in Belgrade
  • Department for Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts, Zagreb