Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenoj skulpturi anđela

radovic-posterAutor: Petar Radović
Mentori: Lara Aranza, izvanredna profesorica; Vesela Bižaca, asistentica
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Odsjek za konzervaciju-restauraciju
Specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak
Poster prikazuje rezultate istraživanja i tijek konzervatorsko-restauratorskoga zahvata na drvenoj polikromiranoj i pozlaćenoj skulpturi anđela iz župne crkve sv. Petra apostola u Kaštel Novom (18. st.).
Drveni nositelj i slikani sloj bili su na više mjesta oštećeni. Oštećenja su bila uzrokovana radom drva, paljenjem voštanih svijeća, abrazijom površine i nestručnim popravcima. U sklopu istraživanja koja prethode konzervatorsko-restauratorskom zahvatu, umjetnina je snimljena CT-om. Analizom mikropresjeka polikromije dobivene su informacije o vrsti i sastavu bojanih slojeva.
Odlučeno je da će se ukloniti posljednji preslik i kazeinski kit kojim se, u nekom ranijem zahvatu, pokušalo prikriti brojna oštećenja na skulpturi. Uklanjanje preslika izvedeno je mehanički, skalpelom uz pomoć mikroskopa. Manji rekonstruktivni zahvati na nositelju izvedeni su u kitu, dok su veće rekonstrukcije rezbarene u drvu. Za rekonstruiranje podloge korištena je tutkalno-kredna preparacija. Oštećenja bojanog sloja retuširana su akvarel bojama tehnikom trattegio. Rekonstruirana krila pozlaćena su zlatnim listićima na mikstionu. Oštećenja pozlate na draperiji retuširana su akvarelom i 23.5 K zlatom u prahu. Skulptura je lakirana otopinom Paraloida B 72 toluenu.

POSTER U PDF FORMATU DOSTUPAN JE OVDJE.


Kratka biografija autora
Petar Radović završio je studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Titulu magistra konzervacije-restauracije stekao je početkom 2012. godine. Tema njegovog magistarskog stručnog rada bio je konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenoj polikromiranoj baroknoj skulpturi anđela iz župne crkve sv. Petra apostola u Kaštel Novom.