The Ninth Conference

9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STUDIJA KONZERVACIJE-RESTAURACIJE

////////// Split, April 1314, 2012

_oral presentations
Anđela Razlog (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti – Dešković u Splitu 
Perica Ivešić (Ljubljana): Konzervatorsko-restauratorske smjernice i zahvat na kapeli u Pržanu 
Tea Trumbić (Zagreb): Grafiti (20.-21. st.) – različiti aspekti u konzervatorsko-restauratorskom postupku / diplomski rad 
Tina Bertović and Marija Lučić (Zagreb): Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Marijino uznesenje, Franjevački samostan u Virovitici 
Martina Tekavec (Ljubljana): Problematika ponovnog konzervatorsko-restauratorskog zahvata na drvenoj gotičkoj skulpturi Marije iz Ribnice 
Maja Sučević Miklin (Zagreb): Kritički osvrt na metode restauriranja slika na drvenom nositelju kroz povijest 
Anka Batič (Ljubljana): Utjecaj temperature i relativne vlažnosti zraka na slike Križnog puta Antona Cebeja u crkvi sv. Ivana Krstitelja te prijedlozi za poboljšanje stanja 
Mateo Miguel Kodrič Kesovia (Dubrovnik): Konstrukcijska analiza tekstilnih materijala u dijagnostičkom istraživanju predmeta 
Ante Jureškin (Split): Analiza konsolidacije kamena FT-IR spektrometrijom 
Helena Ugrina (Split): Arheološka istraživanja, konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz podmorja uvale Starog Grada na Hvaru 
Ana Šarić (Zagreb): ERASMUS program razmjene studenata / Radovi na slici Sv. Franjo Asiški na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu 
Ines Palčić (Zagreb): Suradnja Odsjeka za restauriranje i konzerviranje umjetnina (ALU Zagreb) i Dijecezanskog muzeja u Zagrebu 
Ana Ćorak (Dubrovnik): Istraživanje i restauriranje ulomka oslikanog kožnog antependija s poluotoka Pelješca 
Elena Jurić (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom oslikanom predoltarniku Mateja Otonija iz crkve sv. Kate na Osiču

_posters
Tina Tomšič, Nađa Šperac, Emilija Vranković and Ivana Duvnjak (Split): Zbirka jatagana bjelosapaca iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci" 
Daniel Grgić (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na kuburi gdanskinji iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci"
Ivana Duvnjak (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na maču schiavoni iz zbirke Povijesne postrojbe "Kliški uskoci"
Jerko Matoš (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenom pozlaćenom i polikromiranom okviru reljefa Bogorodice Bezgrešnog Začeća
Petar Radović (Split): Konzervatorsko-restauratorski zahvat na drvenoj skulpturi anđela
Petra Perlain (Split): Digitalizacija grafičke dokumentacije uz pomoć računalnog programa AutoCAD: problemi i rješenja
Ana Horvat, Iva Čustović and Ivan Tibor Grujić (Zagreb): Fotografiranje in situ
Nataša Treursić (Dubrovnik): Felklov globus s prikazom Zemlje iz Pomorskog muzeja u Dubrovniku: Dijagnostička istraživanja i izvedeni konzervatorsko-restauratorski radovi
Barbara Krilanović, Gabrijela Palameta, Katarina Zorić, Maja Uskoković and Petra Bianki (Dubrovnik): Identifikacija kože i pergamenta – preduvjet za restauraciju
Vanja Marić (Dubrovnik): Restauracija fermana sultana Selima III

_roundtable discussion
Roundtable discussion "Restauratori: Što nakon diplome?"

Click here to learn more about the Conference. (The text is available in Croatian only.)

12 plakat m

12 pozivnica m1

 

Compiled by Sagita Mirjam Sunara (Department of Conservation-Restoration, Arts Academy of the University of Split) / Updated: April 1, 2018