Identifikacija kože i pergamenta – preduvjet za restauraciju

krilanovic-posterAutorice: Barbara Krilanović, Gabrijela Palameta, Katarina Zorić, Maja Uskoković, Petra Bianki
Mentorica: Sanja Serhatlić, stručna suradnica
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju 
Smjer: konzervacija-restauracija papira  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sažetak
Prezentacijom postera "Identifikacija kože i pergamenta – preduvjet za restauraciju" željeli smo s vama podijeliti radost naših prvih istraživanja na koži i pergamentu.
Praktični dio kolegija Konzervacija i restauracija papira na 1. godini diplomskog studija podrazumijeva susret s kožom i pergamentom, kao materijalom koji je neophodno upoznati, identificirati i restaurirati. U uvodnom dijelu predstavile smo sastav kože i pergamenta te objasnile kako ih promatramo mikroskopom i koliko je važan raspored folikula dlaka životinja. U nastavku smo razradile metodu kojom smo identificirale kožu i pergament na Matrikuli bratovštine sv. Stjepana iz Gornjih Majkova (1560. g.). Zaključak je izveden iz dobivenih rezultata.
Nadamo se da je radost obostrana i da uživate u našem posteru u čijem je nastajanju sudjelovalo mnogo ljudi, kojima se i ovom prilikom zahvaljujemo. Njihova su imena na posteru navedena u poglavlju "Zahvala".

POSTER U JPG FORMATU DOSTUPAN JE OVDJE.

 

Kratke biografije autorica
Maja Uskoković rođena je 28. siječnja 1973. godine u Beranama. Završila je programsko- matematički smjer u Kotoru, Crna Gora, i preddiplomski studij konzervacije-restauracije pri Sveučilištu u Dubrovniku. Trenutno je studentica prve godine diplomskoga studija konzervacije-restauracije na Dubrovačkom sveučilištu, smjer papir. Zaposlena je u Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, u Kotoru.

Petra Bianki rođena je 22. kolovoza 1987. godine u Dubrovniku. Završila je Jezičnu gimnaziju u Dubrovniku i preddiplomski studij konzervacije-restauracije, stekavši zvanje prvostupnika. U Firenci je završila jednogodišnji program; Master konzervacije i restauracije na Institutu Palazzo Spinelli. Trenutno je studentica prve godine diplomskog studija konzervacije-restauracije na Sveučilištu u Dubrovniku. Specijalizira konzerviranje i restauriranje papira.

Katarina Zorić rođena je 12. kolovoza 1989. godine u Zagrebu. Završila je Ekonomsku školu u Dubrovniku. Nakon završenog preddiplomskog studija konzervacije-restauracije na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, 2011. godine upisuje diplomski studij konzervacije-restauracije pri istom sveučilištu. Opredijelila se za konzerviranje i restauriranje papira.

Barbara Krilanović rođena je 13. travnja 1990. godine u Zagrebu. Završila je Jezičnu gimnaziju u Dubrovniku i upisala preddiplomski studij konzervacije-restauracije na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku. Studentica je prve godine diplomskoga studija konzervacije-restauracije, smjer papir.

Gabrijela Palameta rođena je 10. rujna 1990. godine u Dubrovniku. U rodnome je gradu završila Klasičnu gimnaziju Ruđera Boškovića, a potom i preddiplomski studij konzervacije-restauracije. Sada je studentica 1. godine diplomskog studija konzervacije-restauracije. Opredijelila se za specijalističko usmjerenje konzervacija-restauracija papira.