Kiparica Dora Kovačević izradila skulpturu nagrade "Z. Wyroubal" za 11. konferenciju

dkovacevic 01m

dkovacevic 02m

Akademska kiparica Dora Kovačević izradila je skulpturu Nagrade "Zvonimir Wyroubal" za 11. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije.