U Kvartalu objavljen osvrt na 10. konferenciju: "Jubilej za pamćenje"

SMSunara-Kvartal-m

U Kvartalu, kronici  povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, objavljen je osvrt na 10. međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije, "Jubilej za pamćenje". Autorica teksta je Sagita Mirjam Sunara, nastavnica na Odsjeku za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu. 

pdfSagita Mirjam Sunara, "Jubilej za pamćenje"708.74 KB