Universitas najavljuje konferenciju!

uni 03-12-m

Universitasu, listu Splitskoga sveučilišta, objavljen je članak "9. međunarodna konferencija studija konzervacije-restauracije". Autorica je  Sagita Mirjam Sunara.